Slutseddel

En slutseddel er en vigtig del af et hvert bil salg, hvad enten der forhandles med private eller autoriseret bilforhandlere. Slutsedlen fungerer som en købskontrakt, hvor alle aftaler og informationer bliver skrevet ned. På den måde minimerer I risikoen for at der kommer uenigheder, som ikke allerede er aftalt.

Slutsedler indeholder en række felter, som kan hjælpe dig og den anden part, til at tage stilling til ting, som i ikke havde tænkt over. Derudover indeholder en slutseddel en række standard felter som dato, pris, sted. En slutseddel bør også indeholde ‘vigtigere’ felter som fx restgæld. Således at du undgår at overtage gæld eller pant i bilen. Du kan altså med andre ord, sikre dig både inden og efter købet, ved at få belyst en række spørgsmål. Efter købet hvis noget skulle vise sig at være ukorrekt, og der fx alligevel er restgæld i bilen, så kan du lettere påvise over for retten, at der er tale om en ondsindet handling, og dermed få medhold i en eventuel sag.

Det er desuden muligt at hente en række skabeloner, hvor opsætning af dokumentet er lavet på forhånd. På denne måde sparer du en masse tid og du undgår at der bliver glemt noget i processen.

Download gratis slutseddel (PDF)

Sidste opdateret 24. april 2019